Norske lokomotiver og skiftetraktorer

Her kommer etterhvert alle mine norske lokomotiver, noen selvbygde, andre fabriksmodeller som har fått varierende grad av ombygginger, lakkert i norske farger og påsatt korrekte norske påskrifter.

 -  Di3-modellene er basert på Heljans danske Nohab. Norske detaljer som vi har utviklet:

 -  Traxx-lokomotivene er basert på MTH sine modeller.

 - Skd 214 kommer i ny og forbedret utgave sommer/høst 2018. Både spor 0 og Spor 1. Bildet viser en tidligere utgave i Spor 0.

- Skd 206 kan leveres både i Spor 0 og Spor 1. Bildet viser utgave i Spor 1.