Norske Lokomotiver, Nohab Di3

  Noen ombygde Nohab'er:

 De første er nå ombygget til 90-talls design:

           

 

 

Den første serien er for lengst utsolgt, men det er allerede besluttet at det blir en 2. serie, også med nye varianter.

Nye Nohab'er ventes levert fra Heljan tidlig i 2018, og vi tilbyr ombygging både til gammeldesign og nydesign.

Pris med dagens kurser er ca. kr. 16.000,- for grunnmodellen, eksl. ombygging.

Som første serie, blir det også her: Lyddekoder, røkgenerator, bremsegnister, kurvelyd, 4 stk. motoriserte takventilatorer.

Vi vil utarbeide et ombyggingssett med alle de typiske norske detaljer og dekaler, slik at man kan få en NSB Di3.

Vi vil også tilby ombygging og lakkering.

NYHET: Vi vil også tilby ombygging til Di3 i nydesign, med utgangspunkt i de endrede detaljer som 3.642 har.

 Alltid aktuelle nyheter for Spor I på:  http://spur1info.com/       

Umbausatz für eine norwegische Di3  ist bestellbar. Satz soll u.a. Dachaufbau, Fenstergitter, Pfeife, Leitern, zusätzliche Bremsesylindern/Bremsestangen, Beschriftungen umfassen. Wir wollen auch eine komplette Umbau anbieten.

Vorbestellung ist empfehlenswert.